ASD-A2-1021-M

SẢN PHẨM MÃ : ASD-A2-1021-M

  • DÒNG SẢN PHẢM : ASDA-A2 SERIES
  • NGUỒN CẤP VÀO : 1 PHA 220V
  • CÔNG SUẤT : 1000W

Liên hệ : 0985 500 536