ATV320 0.37kW 1 Pha 220V ATV320U04M2B

MÃ SẢN PHẨM : ATV320U04M2B

  • DÒNG SẢN PHẨM: ATV320
  • ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO: 1 Pha 200-240V
  • CÔNG SUẤT: 0.37kW

Liên hệ : 0985 500 536