DVP06XA-S – Module Analog Input DVP

2.150.000

MÃ SẢN PHẨM : DVP06XA-S

  • TÊN SẢN PHẨM : Module Analog Input DVP Delta
  • MÔ TẢ : 4 ngõ vào analog input voltage (-10 V ~ +10 V) , current (-20 mA~ +20 mA), 2 ngõ ra analog output voltage (0 V ~ +10 V) / current (0 mA~ +20 mA)
  • CỔNG TRUYỀN THÔNG: 1 cổng giao tiếp RS-484

Liên hệ : 0985 500 536

DVP06XA-S – Module Analog Input DVP

2.150.000