Tủ bù hệ số công suất (PFR)

Power Factor Correction Panel

Liên hệ : 0985 500 536